ДГ "Мир"

Детска градина в с. Кадиево, общ. Родопи

 

ДГ "Мир" в село Кадиево е учебно-възпитателно заведение за културно-възпитателна и образователна дейност, център за развитие на творческия потенциал на децата.

Дейността на ДГ "Мир", заедно със съдействието на педагогическия екип, е насочена към изграждане на личностната идентичност на децата при запазване уникалността на детството, както и максимално развитие на потенциала на всяко дете и осъществяване приемственост в подготовката за училище.

 

 

Актуални новини и събития