ДГ "Мир"
Детска градина в с. Кадиево, общ. Родопи

История

Детска градина Мир се намира в село Кадиево, което е на разстояние 6км. от град Пловдив. Поглеждайки назад в историята се предполага, че селото е възникнало около 1550 година през Османско владичество, като централно селище, което контролира защитата на околните села. Наименованието на селото идва от това, че тук е било седалището на местния управител- Кадията. Местоположението на с.Кадиево предлага на жителите железопътна и автобусна връзка с големите градове. 

В центъра има обособен красив парк със съоражения, поставени за деца, за да играят сред природата. Там се намират обновените наскоро църква

Възнесение Господне  и Здравната служба. 

Културното наследство на селото включват: Основно Училище Св. Св. Кирил и Методий, което е приблизително на 170 години е иновирано наскоро. То е среднищно и в него учат деца и от околните села- Златитрап и Оризари. 

В сградата на кметството се намира Народно читалище ,,Димитър Полянов 1928, което освен богата библиотека, предлага и много допълнителни дейности за малки и големи и чрез тях възражда и поддържа българските традиции и обичаи. 

Детска градина Мир е построена през 1963 година и е разположена на обща площ от 5500кв.м. от които 5030кв.м. е незастроена. В двора има липи и борове, които са посадени по времето на строежа на сградата на детската градина. 

Детска градина Мир е общинска, намираща се на територията на с. Кадиево, на община Родопи, област Пловдив. Тя е с изключително голямо значение за социалното, културното и икономическо развитие на селото, защото има обособена яслена група, която е единствена и обслужва децата от две населени места-  с. Кадиево и с. Оризари. 

На по-ранен период в ДГ Мир са съществували 4 градински групи, от които една нощуваща и една яслена група. 

В момента освен яслената има и две смесени възрастови групи- Втора и Четвърта Подготвителна. И в тях има деца от селата Кадиево, Златитрап и Оризари.