ДГ "Мир"
Детска градина в с. Кадиево, общ. Родопи

Екип

 

Екип към Детска градина Мир

 

 

            Директор: Галина Павлова

 

            1. Даниела Стоева- Учител

            2. Елка Попова- Ст. учител по музика

            3. Галя Чобанова- Учител

            4. Маргарита Мъцина- Учител

            5. Памела Петкова- Учител

            6. Николинка Трифонова- ЗАС

            7. Йорданка Сарафова- Готвач

            8. Росица Паскалева- Чистач

            9. Пенка Калоферова- Чистач

           10. Виолета Иванова- Чистач

           11. Дебора Гюзелова- Чистач

           12. Георги Трифонов- Огняр

           13. Райна Рангелова- Медицинска сестра

           14. Елена Спасова- Медицинска сестра