ДГ "Мир"
Детска градина в с. Кадиево, общ. Родопи

Толерантност

10 златни правила на Толерантността!

 

1. С търпение всичко се постига!

2. Търпението е основа на всичко!

3. Бъди търпелив към другите!

4. С търпение горчивото става сладко!

5. Доброто дело без награда не остава!

6. Добрата дума цена няма!

7. Помагай на другите!

8. Приеми хората такива, каквито са!

9. Уважавай мнението на другите!

10. Ако уважаваш другите и те ще те уважават!